Lean worden en beter worden …

De meest succesvolle organisaties innoveren stapsgewijs. Zij stellen waardeontwikkeling centraal en hebben strategische verbeter- en veranderprogramma’s. Want het ontwikkelen van waarde kost tijd. En dat is precies wat Lean Management doet.

Lean begint met leiderschap. Het is een management filosofie. Een manier van denken én er naar handelen. Het betekent heel consequent en methodisch werken, verbeteren, leren. De slag naar lean is niet eenvoudig. Lean gaat niet top-down of bottom-up. Lean werkt alleen als je aan de slag gaat met het DNA van de organisatie als geheel.

Lean betekent trainen, doen, evalueren … en opnieuw doen! Lean werkt alleen als verbeteringen tastbaar en zichtbaar worden. Pas dan geeft Lean operationele teams nieuwe inzichten in hun manier van werken. Met elkaar werken aan een beter product en een betere de toekomst is voor medewerkers veel inspirerender dan ‘kosten verlagen’, ‘fouten verminderen’ of ‘klachten voorkomen’.

Meer weten over Lean werken in gang zetten? Ontdek hoe ook uw organisatie in beweging kan komen en de spelregels kan veranderen.

Interesse? Neem contact op …