Waardegericht

Verbetermanagement is anders dan verandermanagement, projectmanagement of lijnmanagement. Je zou het kunnen benaderen als de optelsom van alle drie. Om te verbeteren moet je breed in de organisatie een hoger niveau opzoeken. Zowel op individueel niveau als binnen teams en tussen afdelingen. Verbeteren doe je met elkaar. En het is eigenlijk nooit af. 

Veranderen gaat vaak schoksgewijs in eenmalige grote stappen. Verbeteren doe je stapsgewijs en geleidelijk. Als een optelsom van veel kleinere stappen. Het is minder disruptief en duurzamer. Maar het vereist een andere en continue betrokkenheid van medewerkers en managers. Dat lukt alleen maar als het zowel voor de onderneming als de mensen zelf waarde oplevert.

Hoe organiseer je als organisatie continue verbetering? Hoe zet je de eerste stap? Hoe hou je het vast? Hoe borg je veranderingen? Lean Business Consulting biedt u een jarenlange ervaring met het initiëren en structuren van verbeterprojecten en verbeterprogramma’s.

Meer weten? Neem contact op …