Industrie 4.0 & Lean

Productie wordt steeds verder geautomatiseerd. Industrie 4.0 duidt op de introductie van autonome, gerobotiseerde systemen in productie en logistiek. Die ontwikkelingen stellen grote eisen aan de bedrijfsautomatisering. Veel bedrijven werken nog met KPI’s en spreadsheets. Zij worstelen om de slag naar data- en procesgericht werken goed af te ronden. Industrie 4.0 gaat veel verder, … voorbij aan procesgericht denken, data-gestuurd managen en continu verbeteren.

INDUSTRY 4.0 GIF

Denk niet dat robots als het werk doen. De menselijke factor is (altijd) cruciaal. De complexiteit van een 4.0 productiesyteem is veel groter dan voorheen. Het vergt een verregaande samenwerking tussen mensen met meerdere disciplines op de werkvloer. Ook de productieleiding verandert. Innovatiemanagement, zelfsturende teams en een sterk doorgevoerde project- en verandermentaliteit zijn voorwaarden.

Interesse in slimmer worden en slimmer werken? Neem dan contact op!