Transformatie & Project Management

Lean is een veranderfilosofie bij uitstek, want het verheft veranderen tot de standaard. Maar … het vereist wel een bepaalde manier van leidinggeven. En die moet op alle niveaus heel consequent worden doorgevoerd. Dat maakt de stap naar Lean lastig voor veel bedrijven.

Lean veranderen betekent heel methodisch volgens plan naar doelen toewerken. Daar is een professionele (project-)organisatie voor nodig. Bijna ieder bedrijf voert projecten uit. Toch gebruiken niet alle bedrijven een professionele methodiek om hun projecten te beheersen in geld, tijd en kwaliteit. Dat is zonde, want het leidt vaak tot vertraging, gebrek aan resultaat of onnodige kosten.

Ieder bedrijf kan wel een beetje lean gebruiken. Lean Business Consulting biedt u de kennis, ervaring én de mindset.

Interesse? Neem dan contact op!