Verandermanagement

Verandering … wie heeft er niet mee te maken? Toch is veranderen voor de meeste organisaties lastig. Nieuwe inzichten komen vaak van buiten. Je kunt nooit objectief in de spiegel  kijken. Misschien is dat wel de reden.

De visie op verandermanagement zelf is ook aan het veranderen. ‘Vroeger’ lag de focus op problemen en reorganisatie. Gedrag en cultuur bepalen in grote mate het succes van een verandering. Daarom wordt tegenwoordig verandermanagement veel meer beschouwd als een integraal proces. De factoren technologie, organisatie(structuur) en mens hebben tegelijk aandacht nodig.

Lean Management biedt een fantastisch gedachtegoed om deze manier van verandering in te bedden in de organisatie. Bedrijven, die ‘Lean’ (of ‘Agile’) zijn hebben meeveranderen met de omgeving verheven tot kunst.

Lean: ‘L’eren om ‘E’cht ‘A’nders ‘N’a te denken!

Veranderen is een vak. Lean Business Consulting biedt ruim u 20 jaar ervaring. Interesse? Neem contact op.

Plaats een reactie ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s